Επικοινωνία

ΑΝΤIΡΡΟΠΟΝ
[Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία]

Βερανζέρου 23,  Αθήνα, Τ.Κ. 10432

Τel. / Fax: 213 02 51 533

e-mail: antirropon@gmail.com