Η ομάδα μας

Η Αντίρροπον ξεκίνησε το 1999, ως πρωτοβουλία μίας ομάδας ανθρώπων και τη βαθειά τους πεποίθηση ότι ενεργά κοινωνικά σύνολα, τα οποία αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα σε συγκριτικό τους πλεονέκτημα, είναι αυτά που μπορούν να διαχειριστούν τις προκλήσεις του αύριο.

Επιδιώκοντας τη διάδραση μεταξύ ανθρώπων, δομών της Πολιτείας, καθώς και διαφορετικών μορφών συλλογικοτήτων, ως το μέσο διαμμόρφωσης νέων δυναμικών ισορροπιών σε επίπεδο κοινωνίας, υπέρμαχοι αυτού που σήμερα αποκαλείται bottom up προσέγγιση(ενεργοποίηση/συμμετοχικότηητα της βάσης), αλλά και έχοντας μέσα μας την αίσθηση της προσφοράς, η δραστηριοποίησή μας σε θέματα που αφορούν στον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και στα θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, ήταν το επόμενο βήμα.

Νωρίς συνειδητοποιήσαμε ότι η προσπάθεια αυτή απαιτεί συγκρότηση δυνάμεων, οργανωτική δομή, ξεκάθαρους στόχους, συνέπεια και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών μηχανισμών, ώστε να επιφέρει σε ικανό βάθος χρόνου ουσιαστικά αποτελέσματα.

Επιλέξαμε έναν από τους τρόπους οργάνωσης της Κοινωνίας των Πολιτών, την Αστική μη Κερδοσοπική Εταιρία και σταδιακά αποκτήσαμε μόνιμη δομή με ανθρώπους, οι οποίοι προέρχονται από τους χώρους της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, των Πολιτικών Επιστημών, των Νομικών Επιστημών, της Εκπαίδευσης, της Προστασίας του Περιβάλλοντος κ.α.

Η σύνθεση μίας τέτοιας ομάδας όμως δεν προκύπτει με όρους τεχνοκρατικούς και μόνο, εάν δε συνεχίσει να εστιάζει στον άνθρωπο. Η όρεξη και η πίστη στην προσπάθειά μας είναι ο κύριος γνώμονας συμμετοχής στην ομάδα της Αντίρροπον. Κατά αυτήν την έννοια, παραμένουμε ένας χώρος συνάντησης ανθρώπων, οι οποίοι μοιράζονται κοινές ανησυχίες και η έννοια της προσφοράς παραμένει για εμάς πηγή έμπνευσης.

Οι άνθρωποί μας απόκτησαν πολλές φορές μία δομημένη σχέση εργασίας μαζί μας, σε κάθε όμως περίπτωση, μία άρρηκτη σχέση με την ομάδα και τη φιλοσοφία μας, ενισχύοντας την προσπάθειά μας έως και σήμερα.