Εκπαιδεύσεις

Οι καταγραφές μας στο πεδίο επιβεβαιώνουν καθημερινά την αναγκαιότητα ανάπτυξης μίας νέας μορφής διαπολιτισμικού διαλόγου, ενός νέου κώδικα επικοινωνίας, όπου άνθρωποι συναντούν ανθρώπους σε μία διαδικασία αναγνώρισης και προοπτικά κατανόησης του «Άλλου» και των τρόπων που η διαφορετικότητά μας μπορεί να μας φέρει πιο κοντά.

Οργανώνουμε εκπαιδευτικούς κύκλους, στους οποίους ακολουθείται η βιωματικού τύπου μεθοδολογία (case studies, εκπαιδευτικό δράμα κλπ.), σε ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων (όπως στερεότυπα, προκαταλήψεις, θέματα ταυτότητας, διακρίσεων, ρητορικής μίσους κ.ά.). Παράλληλα εντάσσονται καινοτόμα στοιχεία, όπως το Θέατρο του Καταπιεσμένου- Forum Theatre, On the job Training- Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, συνεκπαίδευση υπηρεσιακών στελεχών-δομών της Πολιτείας με Κοινωνικούς Διαμεσολαβητές, καθώς και σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως το «Mirrors-Είδωλα», εγχειρίδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση του Αντιτσιγγανισμού.

Υλοποιούμε το Πρόγραμμα ROMED 1 και 2, που αφορά στην εκπαίδευση στην Κοινωνική Διαμεσολάβηση και τη διάνοιξη διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της Ρομανί και των άλλων κοινοτήτων που συνθέτουν τις τοπικές κοινωνίες. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκουμε την ανάπτυξη μορφών κυκλυκότητας στις εκπαιδεύσεις, με στόχο την εμβάθυνση στο εκπαιδευτικό αντικείμενο, όπως και την ενημέρωση, εμψύχωση και ευαισθητοποίηση της Ρομά, ιδιαίτερα όμως της μη Ρομά κοινότητας. Στρατηγικό στόχο για εμάς αποτελεί η στοχευμένη μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας μας από το πεδίο σε οργανισμούς και υπηρεσιακά στελέχη του Δημοσίου, στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, όπως και διευρυμένα εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών. Επιδίωξή μας είναι η συγκρότηση του πυρήνα μικτής ομάδας, η οποία στη συνέχεια θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.