Δράσεις με παιδιά

Μία από τις πρώτες δράσεις αλλά και βασική έως και σήμερα, είναι η φιλοξενία παιδιών και νέων από την κοινωνική ομάδα των Ρομά και της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, σε θερινές κατασκηνώσεις, μαζί με συνομηλίκους τους από την «κυρίαρχη» ομάδα. Μας δόθηκε η ευκαιρία σε κάποιες περιπτώσεις να εντάξουμε στις ομάδες μας, παιδιά και εφήβους από άλλους χώρους, όπως ασυνόδευτα παιδιά, με επίσης θετικές καταγραφές ως προς τη διαμμόρφωση κλίματος αποδοχής και συνύπαρξης. Γέφυρα μεταξύ των θερινών περιόδων αποτελεί η οργάνωση και υλοποίηση δράσεων στους τομείς της μη τυπικής εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης κ.ά. Στόχος μας είναι η διαμμόρφωση ενός πλαισίου αποδοχής της διαφορετικότητας, το οποίο θα θέσει τις βάσεις για την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, μέσω της προτροπής των συμμετεχόντων στη συνεργασία, την ομαδικότητα και τη μάθηση και τη δημιουργία.

Εφαρμόζεται η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης (μέθοδος project), η οποία υποστηρίζει την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και πληροφοριών μεταξύ παιδιών και νέων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Με τον τρόπο αυτόν η διαφορετικότητα αναδεικνύεται κυρίαρχο πλεονέκτημα και βασικός συντελεστής της από κοινού δημιουργίας νέων ανθρώπων στη διαδρομή για τις κοινωνίες του αύριο.

Στους χώρους που κάθε φορά επιλέγονται δημιουργούνται προϋποθέσεις για την εφαρμογή μοντέλων ανάπτυξης δεξιοτήτων και δημιουργικών πρακτικών απαραίτητων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες «άνθρωποι» ανακαλύπτουν «ανθρώπους» και δημιουργούν σχέσεις. Συμμετέχουν παιδιά και νέοι άνθρωποι επειδή έχουν την ικανότητα να εκφράζουν ιδέες χωρίς να τις στραγγαλίζουν, τους οποίους χαρακτηρίζει μια αθώα ελευθερία, μια ανεπιτήδευτη δημιουργικότητα, θέληση για την αλλαγή προς ένα καλύτερο αύριο, ένα είδος απελευθέρωσης από στερεότυπα και κλισέ.

Στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν ενεργά τόσο οι γονείς των παιδιών, όσο και οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, παππούς και γιαγιά, με έμφαση στη γυναίκα-μητέρα και την κυρίαρχη θέση που αυτή καταλαμβάνει. Υλοποιούμε δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης, συμβουλευτικής και εισαγωγής στις βασικές αρχές της κοινωνικής διαμεσολάβησης με άξονα τη γυναίκα, Ρομά και μη Ρομά, και την κομβική σημασία της συμβολής της στη διαμμόρφωση μιας νέας «κοινωνικής συμφωνίας».