Κοινωνική Οικονομία

«Δρω υπεύθυνα και αλληλέγγυα» &
«Στηρίζω ανθρώπους τοπικά»

Για τους ανθρώπους της Αντίρροπον, κύριο τομέα και καταλυτικό συντελεστή για την ένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων,  αποτελεί η απασχόληση. Παράλληλα η απασχόληση αποτελεί ενεργό μηχανισμό για την άρση των στερεοτύπων ένθεν και ένθεν, υπό την προϋπόθεση  ότι συντελείται σε «συνθήκες συνύπαρξης στον εργασιακό χώρο».

Το νέο πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία θέτει τις βάσεις, ώστε άτομα προερχόμενα από τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως η κοινωνική ομάδα των Ρομά, με την κατάλληλη προετοιμασία και υποστήριξη να διεκδικήσουν τη θέση τους στην σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.  Επιδιώκουμε σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από το παρωχημένο και αναποτελεσματικό σκεπτικό της « θετικής διάκρισης» – των παροχών του παρελθόντος,  οι δραστηριοποιούμενοι στο χώρο αυτό  να καταστούν ενεργά συμμέτοχοι παρεμβαίνοντας και διαμμορφώνοντας ένα νέο σύστημα αξιών, τόσο εντός των κοινοτήτων Ρομά, όσο και σε σχέση με τις καταγραφές σε επίπεδο συλλογικού συνειδητού στη μη Ρομά κοινότητα. Παράλλληλα, η απασχόληση αποτελεί την επιτομή παρέμβασης στην προσπάθεια εφαρμογής ενός ολιστικού συστήματος στην ενταξιακή διαδικασία. Η Αντίρροπον απασχολεί εργαζόμενους σε τρεις τομείς:

  • Τομέας Ανακύκλωσης*
  • Τομέας συσκευασίας και διανομής τροφίμων σε απόρους*
  • Τομέας Καθαριότητας

*Ενδεικτικά, στο χρονικό διάστημα Ιούνιος ’16 – Οκτώβριος ’16  συγκεντρώθηκαν 58 τόνοι χαρτιού και 7,5 τόνοι πλαστικού, στα πλαίσια ανακύκλωσης συσκευασιών.

*Στον τομέα συσκευασίας και διανομής διαχειριστήκαμε 165 τόνους τροφίμων, 154 τόνους φρούτων – λαχανικών και 95 τόνους απορρυπαντικών – χαρτικών.