Κοινωνική Διαμεσολάβηση

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης έχει μακρά παράδοση στον τομέα της επίλυσης κοινωνικών διαφορών. Παράλληλα είναι απαραίτητο, να μπορεί να αξιοποιηθεί ως μηχανισμός πρόληψης και αποφυγής συγκρούσεων.
Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί φορείς επιδιώκουν μέσω της διαμεσολάβησης, την εισαγωγή εννοιών, όπως αυτή της δημοκρατικής ηγεσίας, της συμμετοχικής και συμπεριληπτικής λήψης αποφάσεων και της ενδυνάμωσης κοινοτήτων προερχόμενων από το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού. Στο πλαίσιο της ολίστικής της διάστασης, η διαμεσολάβηση έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και σε σχέση με τα ζητήματα ένταξης της κοινωνικής ομάδας των Ρομά, είναι η γέφυρα επικοινωνίας και διασύνδεσης, η οποία διευκολύνει τη φωνή της Ρομά κοινότητας να ακουστεί από τη μη Ρομά. Αντίστοιχα, συμβάλλει στην κατανόηση από τη Ρομανί κοινότητα τόσο των δικαιωμάτων, κυρίως όμως των υποχρεώσεών της, προκειμένου να καταστεί ικανή να διεκδικήσει ισότιμα, η ίδια, για τον εαυτό της.

Διασυνδεδεμένα links: www.coe‐romed.org , e-mail: romed@coe.int