Φρυκτωρία

Η Αντίρροπον Α.μ.Κ.Ε υλοποίησε από τον Απρίλιο του 2015 έως τον Απρίλιο του 2016 το Έργο με τίτλο «Φρυκτωρία: Ανοίγοντας το δρόμο στους αυριανούς πολίτες». Οι δράσεις υλοποιήθηκαν με εταίρο τον Όμιλο UNESCO για τον πολιτισμό της Ειρήνης, σε συνεργασία με το Youth Department του Συμβουλίου της Ευρώπης και με συμμετοχή του Συνηγόρου του Παιδιού σε ειδικές συναντήσεις/συζητήσεις με εφήβους.

Στις σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό, σχεδιάσαμε ένα Έργο που απευθύνεται στους νέους, τους αυριανούς πολίτες. Το Έργο στόχευσε στην κατανόηση της ιδιότητας του Πολίτη από πολυπολιτισμικές ομάδες εφήβων των Δήμων Ιλίου και Ασπροπύργου (περιοχές με έντονα πολυπολιτισμικά στοιχεία), σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Προτεραιότητά μας αποτέλεσε η ενεργός συμμετοχή και ενσωμάτωση των εφήβων στην υλοποίηση του Έργου. Υλοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια (μορφές εναλλακτικής μάθησης, στις οποίες το παιδί συμμετέχει ενεργά και διαμορφώνει τη γνώση και τον τρόπο κατανόησής της) με άξονα το δίπολο δικαίωμα-υποχρέωση, και δραστηριότητες συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης (θερινή πολυπολιτισμική κατασκήνωση κ.α.). Το Έργο έθιξε θέματα διαπολιτισμικότητας, συμπεριλαμβάνοντας ευάλωτες ομάδες, όπως την κοινωνική ομάδα των Ρομά, η οποία υφίσταται σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού. Στις δράσεις μας συμμετείχαν 17 σχολεία της Δυτικής Αττικής και του Δυτικού Περιφερειακού Τομέα, καταλήγοντας στην παραγωγή αιτημάτων από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της σχολικής τους ζωής. Μέσω ψηφοφορίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Έργου, www.fryktoria.gr, αναδείχθηκαν τα επικρατέστερα αιτήματα, τα οποία παρουσιάσθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Η εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα προβάλλει επίσης στοιχεία του Έργου και αποτελεί χώρο διασύνδεσης και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών. Επιπλέον, κείμενα παιδιών και στελεχών, καθώς και φωτογραφικό υλικό συνέθεσαν το λεύκωμα του Έργου. Τέλος, στην εκδήλωση ολοκλήρωσης του Έργου παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα αποτελέσματά τους, καθώς και παράσταση forum theatre (κοινωνικο-πολιτικό θέατρο) από μαθητές/τριες που παρακολούθησαν το αντίστοιχο εργαστήριο.

Αρωγοί στην όλη προσπάθεια στάθηκαν οι οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις και Σύλλογοι Διδασκόντων των σχολείων, στα οποία δραστηριοποιηθήκαμε και φυσικά οι γονείς των εφήβων.

Μέσα από το Έργο και τους/τις συνολικά 418 συμμετέχοντες/ουσες αναδείχθηκε η σημασία ύπαρξης συνειδητοποιημένων πολιτών ήδη από τη μαθητική τους ζωή. Οι έφηβοι έμαθαν να διεκδικούν και να διαχειρίζονται όσα τους αφορούν, ενώ ταυτόχρονα τέθηκαν οι βάσεις για τη διαμόρφωση συνθηκών συνύπαρξης και αποδοχής στις τοπικές κοινωνίες. Με την περαιτέρω στήριξη των εκπαιδευτικών και τη δική μας συμβολή, το Έργο θα συνεχίσει να λειτουργεί ως «φρυκτωρία», ως μέσο μετάδοσης μηνυμάτων που προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως  EEA Grants. Διαχειριστής επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.